Wednesday, 14 September 2016

Hierdie blog het verhuis


Hierdie blog het verhuis na "Net Nog 'n Paar Gedagtes" op WordPress. Vandat Google+ die wêreld begin oorneem het, gee Blogger deesdae soveel probleme dat ek daaraan dink om al my blogs oor te skuif na WordPress. Ek is nie 'n groot WordPress "fan" nie - tensy jy een van die betaalde templates gebruik, is daar nie veel waarmee jy kan speel sover dit uitleg en voorkoms aangaan nie, maar op die oomblik is dit verkieslik bo Blogger se veranderings en probleme. Indien dinge dalk verbeter op Blogger, sal ek daaraan dink om terug te kom.

Baie dankie vir almal se ondersteuning en, as jy lus is, sal ek bly wees om jou daar te sien!


This blog has moved to "Net Nog 'n Paar Gedagtes on wordPress". Eversince Google+ started taking over the world, Blogger has been giving endless problems, so much so that I'm thinking of moving all my blogs over to WordPress and closing my Google account. I'm not that great a fan of WordPress - unless you're using a paid template, there's not much you can do as far as layout and appearance is concerned - but at the moment it is preferable to all the changes and problems on Blogger at the moment. If and when things might improve on Blogger, I will think of coming back.

Thanks for all your support and, if you feel like it, I'd love to see you at my new home!

::

No comments:

Post a Comment